Begravningen är viktig för sorgearbetet

Även om alla människor sörjer på olika sätt, har begravningen en symbolisk innebörd. Den hjälper dig att komma framåt i sorgearbetet och ser till att du inte fastnar i alla tunga känslor.

I dessa tider pratas det om hur viktigt det är att inte dröja för länge med begravningen. Varför? Det finns flera skäl.

En aspekt är den rent praktiska - den avlidnes kropp får enligt lag förvaras i högst 30 dagar innan kremering/jordbegravning. Resultatet av att vänta för länge med begravningen kan bli både platsbrist och att det framöver blir svårt med tider i kyrkor och kapell.

I en pressträff i maj pratade demokrati- och kulturminister Amanda Lind om vikten av att hålla begravningsverksamheten igång. Alla aktörer som berörs i samband med att en människa dött och ska begravas, har en viktig funktion. Det gäller oss på begravningsbyråerna men också till exempel de som transporterar, sköter kremeringar, håller med gravplatser och så vidare. Vi jobbar alla hårt för att avsked ska kunna tas och tider hållas, trots att förutsättningarna just nu är annorlunda.

Även på ett personligt plan har du som förlorat någon en god anledning att genomföra begravningen så snart det går. Begravningen är nämligen en viktig del i sorgearbetet.

Ett arbete som inte kan vänta

Ett sorgearbete eller en sorgeprocess går ut på att stegvis inse vad som hänt. Att anpassa sig till en ny livssituation. Det är ett arbete som inte kan skjutas upp. Erfarenheter visar att processen underlättas av att kunna hålla en begravning.

Det brukar pratas om ett ”förståelsemässigt bokslut”, där själva begravningsceremonin och ritualerna omkring den hjälper till att göra förlusten tydlig. Det här kan förstås vara jobbigt, men samtidigt viktigt i det fortsatta sorgearbetet. Det är först efter begravningen som insikten att någon verkligen är borta landar hos den sörjande.

- Möjligheten att säga farväl tror jag bidrar till en känsla av avslut. Du tillåts att viga lite tid där fullt fokus är på den avlidne. Det är ofta en ljus stund där man träffas för att minnas och hedra den avlidne, säger Veronica Hallsénius, regionchef på Klarahill med mångårig erfarenhet som begravningsenteprenör.

- Hedrandet ligger i val av musik, minnesord och blommor samt i närvaron och delaktigheten. Allt det här hjälper anhöriga att komma till insikten att sorg och glädje faktiskt hänger ihop.

Rutiner kan bli extra viktiga när du går igenom någonting svårt. Råden brukar handla om att du ska försöka äta, sova och röra på dig så regelbundet som möjligt. Och även om begravningar inte hör till vardagen på samma sätt, går det att jämföra med den just typen av rutiner. Begravningar är ju en återkommande ritual i mänsklighetens långa historia.

 


Låt känslorna komma ut


För många blir begravningen också ett fint minne. Den kan rymma ljusa stunder mitt i det mörka. Ceremonin blir ett tillfälle där du får uttrycka dig själv och dessutom ta del av hur andra känner.

Det kan bli både gråt och skratt.

- Vi har ju ofta uppföljningssamtal efter begravningen och det är inte sällan anhöriga förmedlar en känsla av lättnad efter begravningen, säger Veronica.

Överhuvudtaget framhålls vikten av att känna samhörighet med andra människor, att inte ge upp de sociala kontakterna. Tillbakahållna känslor kan tyvärr göra sorgen värre, inte minst om du dessutom drar dig undan.

Nya alternativ i speciella tider


I den rådande situationen erbjuder vi flera alternativ till den traditionella begravningen, som kanske inte är möjlig att arrangera just nu. Ett av dem är livestreaming som vi berättar om här.

Ett annat förslag är att dela upp begravningen, så att huvudceremonin hålls med den närmaste familjen. Sedan kan övriga gäster komma till lokalen, ta ett personligt farväl och kanske lägga en blomma på kistan.

Även utomhusbegravning är något att överväga – inte minst när det är sommar.

Tiden läker inte allt, men den erbjuder utan tvekan ett perspektiv. Begravningsceremonin är i många fall ett första steg på vägen framåt.

Vi hjälper dig med en lösning som känns bäst för just dig.