Välj byrå 020-99 99 00

Vad gör jag när någon har gått bort?

När någon du stod nära dör skakas din tillvaro om. På en och samma gång ska du både sörja och ordna med allt det praktiska. Det är där vi finns för att hjälpa dig.

Många kanske aldrig har varit med om det. Att förlora en närstående. Det är mycket som plötsligt ska göras, och det är helt naturligt att känna sig förvirrad och lite stressad.

Det finns en hel del frågor som behöver lösas. Från att gå igenom personliga tillhörigheter, informera vänner eller myndigheter om dödsfallet till att ta hand om juridiska frågor kring arv eller boende. Och så att ordna med begravningen.

Många känner en trygghet i att lämna över ansvaret för begravningen till en begravningsbyrå. Men det är ändå bra att först själv fundera över var och hur du vill ordna begravningen, innan du tar kontakt med oss på Klarahill.

Sammanfattningsvis kan du tänka på att:

  • Kontakta begravningsbyrån om du behöver hjälp med omhändertagande och transport av avliden.
  • Informera anhöriga
  • Ta hand om eventuella husdjur, post och bostad
  • Välj och kontakta begravningsbyrå 
  • Planera begravning

Visste du förresten att den svenska lagen säger att gravsättning av kista eller kremering ska göras inom en månad från dödsdagen? Det vanliga är att begravning sker inom två till tre veckor.