Familjejuridik

Verahill Familjejuridik

Vi vet alla att livet kan förändras. Oftast är det något vi sett fram emot, men ibland drabbas vi också av händelser som vi inte kunnat förutse. Oavsett vilket är det tryggt att alltid ha koll på juridiken som berörs.

Juridiska frågor hanteras av systerföretaget Verahill Familjejuridik. Här finns stor kunskap när det gäller familjerätt. Både när det kommer till glädje och sorg.

Dödsfallsjuridik

När det gäller juridik som aktualiseras vid ett dödsfall finns lång erfarenhet kring bouppteckning, boutredning, dödsboförvaltning, arvskifte, arvstvist, testamenten, avyttring av fastighet eller bostadsrättslägenhet, lagfartsansökan och allt annat juridiskt kring avveckling av dödsbon. Här kan du läsa mer om juridiken vid ett dödsfall.

Livsjuridik

Inom den förebyggande familjejuridiken hjälper Verahill bland annat till med rådgivning och upprättande av testamente, framtidsfullmakt, gåvobrev, äktenskapsförord och samboavtal, men också bodelning vid äktenskapsskillnad eller när ett samboförhållande tar slut. Här kan du läsa mer om hur vi kan hjälpa dig att planera för framtiden.

Tvister

Verahill breddar ständigt sin verksamhet för att kunna hjälpa kunden genom hela livet – även i lägen då man inte riktigt kommer överens. Stort fokus läggs på barnrätt,  bodelningstvister och arvstvister. Här kan du läsa mer om hur Verahill jobbar i arvstvister.

Personliga möten

Idag finns verksamhet i Täby, Sickla, Göteborg, Malmö, Jönköping, Vänersborg, Uddevalla, Uppsala, Karlstad, Oskarshamn, Norrköping, Linköping och på Öland. Nya kontor etableras löpande. Många kunder väljer också att ta mötet på telefon, i ett videomöte eller på något av begravningskontoren. Här kan du hitta mer information om våra kontor.

 

“Hos oss kan du känna dig trygg. Med kompetens och engagemang finns vi här för dig.”

 

Kontakta oss

This field is for validation purposes and should be left unchanged.