Legala förberedelser inför bortgång

Det finns en rad legala förberedelser du kan göra både inför din egen och dina näras bortgång. Som att skriva framtidsfullmakt, testamente och teckna försäkring vid dödsfall. 

Det är ofta när man planerar för någon annans begravning som man blir uppmärksam på vad man själv borde göra. Som att underlätta för sina nära inför ens egen bortgång.  
Det finns såklart en rad olika saker att tänka på och med hjälp av vår partner Verahill Familjejuridik kan du få både koll och ordning på de legala förberedelser både du och dina nära behöver göra.  

Det som kan vara bra att ha koll på när det kommer till dig själv är:  

Framtidsfullmakt 

Med en framtidsfullmakt kan du välja vem som ska ta besluten för dig den dagen du inte längre klarar det själv. Fullmakten framställs för framtida behov och är ett alternativ till god man och förvaltare.  

Testamente  

Genom att skriva ett testamente kan du ange hur du vill att arvet efter dig ska fördelas. Du kan ge dina barn trygghet, låta din sambo ärva dig eller ge något till någon som betyder mycket för dig. 

Försäkringar vid dödsfall  

Idag finns flertalet försäkringar vid dödsfall. En del är lagstadgade, andra omfattas du genom din anställning. En del kan du också välja att teckna själv.  

Vanliga försäkringar vid dödsfall är:  

  • Efterlevnadspensionen (lagstadgad försäkring vid dödsfall) 
  • Omställningspensionen (del av efterlevnadspensionen) 
  • Tjänstegrupplivförsäkring (försäkring vid dödsfall via din anställning) 
  • Privat livförsäkring – (försäkring som du tecknar själv)

När det kommer till att sköta en näras begravning och bortgång är det bra att ha koll på följande: 

Skaffa intyg för att sköta dödsboet 

Om du är änka, änkling, barn eller anhörig på annat sätt och ska ta hand om dödsboet behöver du ett dödsfallsintyg med släktutredning. Intyget visar när personen avled och släktutredningen visar vilka efterlevande som finns. Du kan beställa intyget hos Skatteverket eller ta hjälp från oss.  

Bouppteckning  

När någon har avlidit ska en boupp­teckning upprättas. Den ska vara påbörjad inom tre månader efter dödsfallet. 

Begravningskostnader 

Vanligtvis tas kostnaderna för begravningen ur dödsboet, inte från dig som närstående. Om det saknas pengar går det att ansöka om bidrag från kommunen. Kostnader för gravplats, kremation, ceremonilokal och vissa transporter är redan betalda genom begravningsavgiften som tas ut via din skattesedel.