Bli en del av Klarahill

Nya tider
föder nya behov

Senaste åren har visat oss att omvärlden snabbt kan förändras och med nya förutsättningar utvecklas även människors beteenden. Behovet av trygghet är kanske större än någonsin vilket kräver ett stort personligt engagemang, samtidigt som vi måste vara öppna för nya typer av lösningar som kan stärka mötet med anhöriga. 

Allt fler löser vardagens uppgifter med hjälp av mobilen eller datorn och man är van vid personligt anpassade lösningar. Streamade begravningar är ett exempel på utveckling som varit nödvändig och i framtiden måste vi vara lyhörda för andra önskemål som underlättar både planeringen och avskedet när någon nära eller kär lämnat oss.

Ett värdigt farväl oavsett livsåskådning

Det sker även förändringar i branschen. Kyrkan, en tidigare naturlig samarbetspartner, har även blivit en konkurrent. Fortfarande ska vi samarbeta, men på samma sätt som kyrkan kan luta sig mot årtusenden av kristen tradition måste vi vara stolta över vårt oberoende. 

Vi har full valfrihet kring olika typer av begravningar och vem som ska hantera ceremonin. Vi kan erbjuda egna borgerliga officianter. Att vi kan hjälpa till oavsett livsåskådning är inkluderande. Vi kan ge alla människor en möjlighet till ett värdigt farväl. Det är vi stolta över.

En del av Klarahill

Att vara en del av Klarahill

Klarahill består av kunniga lokala familjeföretag. Tillsammans driver vi idag ett 70-tal kontor som alla är auktoriserade av SBF. Att bli en del av oss ger dig många fördelar, bland annat kring administration, it-utveckling, avlastning vid beredskap– och framför allt en fruktsam kunskapsöverföring mellan de ingående byråerna. I vår familj finns också det helägda dotterbolaget Verahill, experter på dödsfallsjuridik, livsjuridik och även tvister gällande t ex arv eller vårdnad.

När du blir en del av Klarahill behåller du ditt entreprenörskap och din lokala förankring. Du får bara lite mer tid att göra det du brinner mest för. En försäljning till Klarahill ger dig en möjlighet till en starkare privatekonomi och samtidigt möjlighet att återinvestera i vårt bolag för ytterligare framtida ekonomisk avkastning.

En man tittar ut gneom fönstret
FRAMTIDEN

Har du planerat för ditt företag?

Som professionella inom begravningsbranschen inser vi till fullo vikten av god planering, men har du som ägare planerat nästa fas för ditt företag?

På Klarahill är vi stolta över våra förvärv och de relationer vi har byggt upp med ägarna som har valt att samarbeta med oss. Ett samarbete skapar gemensam kraft och ger dig en etablerad möjlighet att fortsätta det arv du har byggt upp. 

Fördelar med att samarbeta
Vi kan erbjuda många fördelar och säkerställa fortsatt framgång för ditt företag genom att tillhandahålla:

  • Stöd och resurser från ett stort, hållbart och stabilt företag
  • Finansiell säkerhet
  • Innovativa idéer och lösningar
  • Tillväxt- och karriärutvecklingsmöjligheter för dina medarbetare
VÄRDERINGAR OCH VÄRDEORD

Vår vision

I en föränderlig värld vill vi värna om det mänskliga och vår vision är tydlig; “Vi verkar för ett samhälle där ett sista farväl är värdigt och viktigt”

Våra värderingar och värdeord
Visionen kompletteras av ord och förhållningssätt som speglar vårt sätt att möta både varandra och våra kunder.

Trygga
Med lugn och kompetens vägleder vi människor innan, under och efter begravningen.

Engagerade
Genom att vara tillgängliga och intressera oss för varje unik människa skapar vi personliga begravningar och fina minnen.

Öppna
Vi är nyfikna och lyhörda. På ett ansvarsfullt och hållbart sätt utvecklar vi framtida lösningar för människors, miljöns och företagets bästa.

En gemensam framtid

Tillsammans mot en spännande framtid

På Klarahill tror vi på att behålla den lokala närvaron med fysiska kontor men vill också erbjuda digitala tjänster, till exempel för att planera en begravning.

Är du en begravningsentreprenör som vill att din verksamhet ska finnas kvar, men funderar över branschens framtid? Eller är du nära en generationsväxling? Då är det ett bra tillfälle att slå oss en signal.

Att förbereda en successionsplan

  • Oavsett hur du väljer att gå vidare är det bra att få svar på frågor som kanske ligger och maler.
  • Är en försäljning nu det rätta, både ur ett personligt och affärs-/marknadsperspektiv?
  • Vad kan jag förvänta mig av förvärvsprocessen?
  • Vad är värdet på mitt företag?
  • Vad händer med mitt team och vilken roll kommer jag att spela efter förvärvet?

Varmt välkommen att höra av dig till mig på telefon 070-582 90 29 eller maila sven.ackell@klarahill.se

Hälsningar
Sven Ackell, VD Klarahill

FRÅN TANKE TILL HANDLING

Intervju med Peter Blixt, Blixt Begravningsbyrå

Hur kom du till beslutet att genomföra en försäljning?

Jag hade byggt bolaget ganska intensivt under många år och det utvecklades fint. Alla medarbetare var med mig på resan, men den kraftiga tillväxten krävde efter ett tag en större skärpa och kunskap samtidigt som konkurrensen i branschen hårdnade. För mig var det dags att fundera på hur jag skulle kunna behålla varumärket och familjeföretaget utan att tappa styrfart: En försäljning eller ett samarbete med någon som tänker som jag kunde vara en lösning och en idé började ta form i mina tankar.

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.