Bli en del av Klarahill

Nya tider föder nya behov

Senaste åren har visat oss att omvärlden snabbt kan förändras och med nya förutsättningar utvecklas även människors beteenden. Behovet av trygghet är kanske större än någonsin vilket kräver ett stort personligt engagemang, samtidigt som vi måste vara öppna för nya typer av lösningar som kan stärka mötet med anhöriga. 

Allt fler löser vardagens uppgifter med hjälp av mobilen eller datorn och man är van vid personligt anpassade lösningar. Streamade begravningar är ett exempel på utveckling som varit nödvändig och i framtiden måste vi vara lyhörda för andra önskemål som underlättar både planeringen och avskedet när någon nära eller kär lämnat oss.

En del av Klarahill

Ett värdigt farväl oavsett livsåskådning

Det sker även förändringar i branschen. Kyrkan, en tidigare naturlig samarbetspartner, har även blivit en konkurrent. Fortfarande ska vi samarbeta, men på samma sätt som kyrkan kan luta sig mot årtusenden av kristen tradition måste vi vara stolta över vårt oberoende. 

Vi har full valfrihet kring olika typer av begravningar och vem som ska hantera ceremonin. Vi kan erbjuda egna borgerliga officianter. Att vi kan hjälpa till oavsett livsåskådning är inkluderande. Vi kan ge alla människor en möjlighet till ett värdigt farväl. Det är vi stolta över.

Att vara en del av Klarahill

Klarahill består av kunniga lokala familjeföretag. Tillsammans driver vi idag ett 60-tal kontor som alla är auktoriserade av SBF. Att bli en del av oss ger dig många fördelar, bland annat kring administration, it-utveckling, avlastning vid beredskap– och framför allt en fruktsam kunskapsöverföring mellan de ingående byråerna. I vår familj finns också det helägda dotterbolaget Verahill, experter på dödsfallsjuridik, livsjuridik och även tvister gällande t ex arv eller vårdnad.

När du blir en del av Klarahill behåller du ditt entreprenörskap och din lokala förankring. Du får bara lite mer tid att göra det du brinner mest för. En försäljning till Klarahill ger dig en möjlighet till en starkare privatekonomi och samtidigt möjlighet att återinvestera i vårt bolag för ytterligare framtida ekonomisk avkastning.

En man tittar ut gneom fönstret
En gemensam framtid

Tillsammans mot en spännande framtid

På Klarahill tror vi på att behålla den lokala närvaron med fysiska kontor men också erbjuda digitala tjänster, till exempel för att planera en begravning. 

Är du en begravningsentreprenör som vill att din verksamhet ska finnas kvar, men funderar över branschens framtid? Kanske vill du bredda ditt erbjudande genom digitala tjänster? Kanske är du nära en generationsväxling?

Hör då av dig till mig på telefon 070-582 90 29 eller maila sven.ackell@klarahill.se

Hälsningar

Sven Ackell, VD  Klarahill

 

En sjö

Kontakta oss

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.