Välj byrå 020-99 99 00

Tips på hur man skapar en dödsannons

Dödsannonsen berättar för omgivningen om vad som hänt. Den fungerar också som en inbjudan till begravningen eller minnesstunden.  
När du känner dig redo, kan vi utforma annonsen tillsammans.  

Även i dödsannonsen kan man lyfta den avlidnes personlighet. Ofta brukar annonsen innehålla en symbol, information om var och när begravningen hålls, anmälan till den eventuella minnesstunden, önskemål om särskild minnesfond och ibland även önskemål om klädsel. Den kan också innehålla en vers eller några minnesord.

Rubrik i dödsannons

Är ni en hel familj som står bakom annonsen kan den börja med Vår kära eller Vår älskade och sedan namnet på den som dött. Det är också vanligt med Vår älskade eller Min älskade mamma/pappa/morfar/mormor/farfar/farmor eller Min älskade maka/make. 
Under namnet på den döde brukar hens födelsedag och dödsdag finnas med. 

Symboler

Det är vanligt att ha med en symbol av något slag i dödsannonsen. Det finns massor att välja på – ett kors, en duva eller kanske symbolen för den förening som den döde tyckte om. Du kan till och med designa en helt egen symbol. 

Text i dödsannons

Om det finns en efterlevande maka eller make brukar det namnet sättas först i stycket om närmast sörjande. Sedan eventuella barn. Om barnen har egna familjer läggs namnet på respektive maka/make till – liksom namn på eventuella barnbarn. Barnens övriga familjemedlemmar kan annars nämnas som med familj. Vänner och släktingar kan också finnas med – med namn eller just som vänner och släktingar.

Kanske finns det också annat du vill berätta. Som speciella önskemål om klädsel (ljus, till exempel). Eller om du vill be om en minnesgåva till en fond.  

Det är förstås helt i sin ordning att hålla en privat begravning. En vanlig formulering i dödsannonsen är då att begravningen sker i kretsen av de närmaste. Du skickar då en privat inbjudan till de som du vill ska vara med på begravningen. 

Strax ovanför begravningsinformationen kan finnas plats för några personliga ord eller en vers.  

Vad kostar en dödsannons? 

Det finns ingen exakt summa för vad en dödsannons kostar. Pris på dödsannons varierar då det är tidningen där annonsen ska vara med som bestämmer kostnaden. Men ett vanligt pris i dagsläget är någonstans mellan 2 000 och 4 000 kronor.