Arvskifte

Vi kan även hjälpa dig med arvskiftet. Den handling vi tar fram ska godkännas och skrivas under av samtliga dödsbodelägare. Därefter ser vi till att arvet fördelas mellan arvtagarna.

Vad är ett arvskifte?

Om det finns fler än en dödsbodelägare ska ett arvskifte upprättas efter att bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket - innan arvet kan betalas ut. Det är viktigt att en arvskifteshandling är korrekt upprättad så att det inte uppstår problem eller tveksamheter i samband med att arvet fördelas.

Varför ska man ta hjälp med arvskiftet?

Ett arvskifte är ett avtal mellan dödsbodelägarna som visar hur arvet efter den avlidne ska fördelas mellan de som har del i dödsboet. Arvskiftet reglerar också andra viktiga juridiska och ekonomiska aspekter såsom skatt, tillkommande kostnader, hur utlägg regleras, vem som ska deklarera, när slutredovisning sker och vem som utses som aktförvarare.

Handlingen måste undertecknas och godkännas av samtliga dödsbodelägare och det är viktigt att detta görs och uttrycks på rätt sätt.

Vad händer om man inte är överens?

Innan arvskifte kan ske måste alla dödsbodelägare enas om hur arvet ska fördelas. Om dödsbodelägarna inte kommer överens kan man ansöka om att tingsrätten förordnar en skiftesman.

Vad kostar ett arvskifte?

Priser för bland annat arvskifte får du när du kontaktar Verahill.