En del av SBF

Vi är medlemmar i SBF

I en svår stund är det av yttersta vikt att man kan lita på begravningsbyråns kompetens. Därför är våra begravningsbyråer auktoriserade medlemmar i SBF – Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Vår auktorisation hos SBF är en trygghet för dig som kund. 

Att vara en auktoriserad begravningsbyrå innebär högt ställda krav både på begravningsbyrån och byråns medarbetare.  Bland annat krävs att varje medarbetare genomgår en omfattande auktorisationsutbildning hos SBF och även löpande vidareutvecklar sina kunskaper.

En auktorisation hos SBF är en extra trygghet för dig som kund – en försäkran om att du får rätt hjälp och att begravningen tas om hand på bästa sätt. När det gäller etik, tystnadsplikt, arbetsmetoder och prisinformation följer vi auktorisationens regler.

En auktoriserad begravningsbyrå omfattas av SBF:s reklamationsnämnd. En garantifond, som uppgår till minst 200.000 kr, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån.

Läs mer om SBF här

SBF logga

Kontakta oss

This field is for validation purposes and should be left unchanged.