Visselblåsning

Klarahill är en del av Mellby Gård-koncernen och vi har som gemensamt mål att våra verksamheter ska drivas på ett långsiktigt och hållbart sätt.  Vi är därför måna om att oegentligheter som allvarligt kan skada våra verksamheter, anställda eller kunder uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt.

För att förenkla och för att skydda  den som vill lämna information om missförhållanden har vi inrättat en visselblåsarfunktion. Funktionen är gemensam för Mellby Gård-koncernen och via denna kan anställda och samarbetspartners lämna information och samtidigt vara garanterade total anonymitet. Alla anmälningar tas emot och utreds av en extern aktör.

Exempel på missförhållanden kan vara:

  • ekonomisk brottslighet såsom mutor, bestickning, stöld, bedrägeri och förfalskning, bokföringsbrott och annan överträdelse av redovisnings- och skattelagstiftning
  • en omfattande intressekonflikt mellan en anställd och Klarahill
  • andra allvarliga oegentligheter som rör Klarahill samt bolagets vitala intressen eller enskildas liv och hälsa, som till exempel allvarliga miljöbrott, allvarliga brister i säkerheten på arbetsplatsen och mycket allvarliga former av diskriminering och trakasserier

SÅ HÄR LÄMNAR DU DIN ANMÄLAN

Anmälan sker via Mellby Gårds koncerngemensamma visselblåsarfunktion där varje organisation har en unik kod som identifierar vilket bolag anmälan gäller. Vår kod ser du lite längre ned på sidan.

Din anmälan till visselblåsarfunktionen sker via en webblänk, telefon eller brev. Anmälan kan göras dygnet runt alla dagar i veckan och kan lämnas på både svenska och på engelska. En anmälan genom visselblåsarfunktionen hanteras alltid med bibehållen anonymitet och med högsta sekretess.

Anmälan via visselblåsarfunktionens webbsida görs så här

1. Gå in på sidan mellby-gaard.trumpet-whistleblowing.eu på en valfri enhet (dator, surfplatta eller mobiltelefon)
2. Där klickar du på rapporterar ett ärenden och följer instruktionerna.

En anmälan via telefon eller brev innebär en annorlunda hantering Läs mer på webbsidan om vad som gäller för respektive rapporteringsmetod.

På webbsidan får du en tydlig guidning genom hela processen. Svar på de vanligaste frågorna finns att läsa vid varje steg.

Lämna anmälan:
mellby-gaard.trumpet-whistleblowing.eu