Jonathan Blixt

Lokal förankring skapar förtroende

Det tar många år av gediget arbete innan en begravningsbyrå kan kopplas samman med begreppet “trygghet”. Det är samtidigt ett aktivt och kontinuerligt arbete att bibehålla det förtroende man tilldelats av sina kunder. Detta förhåller vi oss alltid till i vårt dagliga arbete.

Vi har genomgått ett generationsskifte och att axla rollen som regionchef är utmanande. Jag känner dock en stor trygghet inför framtiden eftersom att allt blir lättare när man är en del av en större gemenskap.

Med detta sagt, så finns det absolut ingen avsikt att växla ner och luta sig tillbaka – Tvärtom! Vi omfamnar framtiden samt alla de utmaningar som möter oss längst vägen.

Jag tror vidare på vikten av en lokal och tillgänglig begravningsbyrå där det alltid råder huvudsaklig fokus på kunden. Som ansluten Klarahill-byrå får jag den stöttning jag behöver för att möta vår föränderliga bransch samtidigt som jag får tid och möjlighet att fokusera på kärnverksamheten.

Klarahill är inte en toppstyrd organisation. Vi är uppbyggda av enheter som svarar för sig själva. Den familjära känslan består och en lokal förankring är fortsatt alltid viktigast för varje enskild ansluten Klarahill-byrå.

“Lokal förankring och trygghet är alltid i fokus.”

Har du frågor?

Vänligen kontakta Jonathan Blixt vid eventuella frågor.
Via mail eller per telefon.

Jonathan Blixt

REGIONCHEF VÄSTKUSTEN

0521-48 05 03