Muslimsk begravningsplats

Enligt Islam är det viktigt hur en muslimsk gravplats ser ut och är placerad.  
Ofta finns det särskilda gravplatser och gravområden avsedda för muslimer på kyrkogården.  Klarahill hjälper vi dig att hitta rätt. 

Enligt den muslimska traditionen finns en rad önskemål kring muslimsk gravplats som ibland är svårt att få till i Sverige. Många muslimer vill till exempel bli begravda intill sina familjemedlemmar, samtidigt som de helst inte gravsätts på en plats där någon tidigare varit begravd.  
 
Att få tillgång till en egen muslimsk kyrkogård är svårt men nästan alla allmänna begravningsplatser är idag uppdelade efter tro. Det betyder att det i de flesta fall finns ett specifikt område för enbart muslimer. 

Här hittar du muslimska begravningsplatser i Sveriges största kommuner:

Stockholms stad: Skogskyrkogården, Lilla Dalens begravningsplats, S:t Botvids begravningsplats, Södra begravningsplatsen, Lidingö kyrkogård 
Göteborgs stad: Fridhems kyrkogård, Billdals kyrkogård 
Malmö stad: Östra kyrkogården 
Uppsala kommun: Berthåga kyrkogård 
Linköpings kommun: Lilla Aska Griftegård  
Västerås stad: Hovdestalund kyrkogård 
Örebro kommun: Norra kyrkogården 
Helsingborgs stad: Pålsjö Västra kyrkogård 
Norrköpings kommun: Norra kyrkogården 
Jönköpings kommun: Östra kyrkogården 
Kristianstad kommun: Rödaleds begravningsplats 
Vänersborgs kommun: Katrinedals kyrkogård 
Trollhättans kommun: Håjums kyrkogård