Intervju med Peter Blixt

PETER BLIXT, BLIXT BEGRAVNINGSBYRÅ

Hur kom du till beslutet att genomföra en försäljning?

Jag hade byggt bolaget ganska intensivt under många år och det utvecklades fint. Alla medarbetare var med mig på resan, men den kraftiga tillväxten krävde efter ett tag en större skärpa och kunskap samtidigt som konkurrensen i branschen hårdnade. För mig var det dags att fundera på hur jag skulle kunna behålla varumärket och familjeföretaget utan att tappa styrfart: En försäljning eller ett samarbete med någon som tänker som jag kunde vara en lösning och en idé började ta form i mina tankar.

Vad fick dig att välja Klarahill för din försäljning?
Det var inget jag tvekade på. Jag har följt och varit nära Klarahill ända sedan bolaget startades. Jag har alltid gillat idén att bolaget förvärvar byråer inom vår intresseorganisation SBF och att det finns samma tankar och värderingar i Klarahill som det finns bland byråägare ute i landet. För mig är det viktigt att våra värden och värderingar inte går förlorade i en säljprocess, utan lever vidare. 

Vilken är din erfarenhet av att arbeta med Klarahill under försäljningsprocessen?
Det är såklart en hel del papper och underlag som ska fram vid en försäljning, men överlag var det en smidig process och det tog inte mer än ett par månader från första kontakt tills allt var klart.

Vilken har din roll varit sedan försäljningen?
Samma som tidigare, att driva bolaget framåt. Men efter försäljningen fanns fördelen att jag inte var ensam utan hade flera personer att bolla frågor och tankar med. Mitt personliga mål var att överlåta ansvaret för bolaget till min son Jonathan och att sedan finnas som stöd och kollega till honom under kommande år.

Hur har ditt team och ditt företag anpassat sig till försäljningen?
Det har gått väldigt bra. I början var vissa arbetssätt helt nya för oss, till exempel nya rutiner som är anpassade till en större organisation, vilket är helt naturligt. Det är klart att det kan finnas oro kring det som är nytt, men för det mesta har det upplevts som positivt. Och det har varit spännande och givande för medarbetarna att få känna att vi alla hör ihop i ett större sammanhang.

Vad har du uppskattat mest med att samarbeta med Klarahill?
Jag uppskattar att allt är så tydligt. Man håller vad man lovar. Bolaget växer, men samtidigt finns ändå familjeföretagskänslan kvar. Man är lyhörd och visar respekt mot alla i företaget.

Ledningen har också gett min son Jonathan den roll som jag önskade och hoppades på. Han fick inte rollen för att jag ville det, utan för att Klarahill såg att han förtjänade den. Det gör mig så glad och stolt att nästa generation Blixt får ta över rodret.

Vilket råd skulle du ha till andra som funderar på en försäljning?
Ta kontakt med Klarahill, få en inblick i vad som kan bli bra för dig och för företaget vid en försäljning. Var nyfiken, öppna ditt sinne, se vad som kan hända och förändras i ditt liv och för alla i din närhet redan nu och inte när det är försent. Carpe Diem.

För min del njuter jag varje dag. Jag är inte för ung, inte för gammal. Jag har bara gjort lite förändringar i mitt liv som ger mig energi – och jag kan följa nästa generation Blixtar på nära håll.

Kontakta oss

This field is for validation purposes and should be left unchanged.