Begravning utan ceremoni

Allt fler väljer att begrava sina nära utan ceremoni. Det finns också de som väljer att vänta med ceremonin till senare.

Det har blivit allt vanligare att begravas utan någon ceremoni alls. Då brukar man ordna en så kallad direktkremation. Den döde hämtas på sjukhus eller äldreboende där begravningsbyrån ordnar med svepning och kistläggning. Därefter körs kistan direkt till krematoriet. 

En direktkremation behöver inte alltid betyda att det inte kommer hållas någon ceremoni alls. Lagen kräver att en avliden ska kremeras eller jordbegravas inom 30 dagar efter dödsfallet, men en ceremoni med urna kan planeras senare. Efter en kremering kan du vänta upp till ett år innan du gör själva gravsättningen. 
Vid gravsättningen kan anhöriga välja att vara med, men de kan också avstå 

Det som brukar kallas ensambegravning, när en person dör och saknar anhöriga, går till på ungefär samma sätt. Det är kommunen som ser till att begravningen kan ske och beställer den från en begravningsbyrå. 

Det händer att man i samråd med kommunen väljer att sätta ut en dödsannons för att sprida budskapet om den avlidnes bortgång och förhoppningsvis nå ut till ev. personer som kanske kände den avlidne. Hur kommunerna arbetar skiljer sig över landet. Fråga gärna en begravningsrådgivare vad som gäller i den aktuella staden.