Begravning med stor hänsyn till hållbarhet och vår miljö

En miljövänligare begravning ligger i tiden. Den kan äga rum i kyrka, kapell eller annan ceremonilokal. Den kan vara klassisk med högtidlig ceremoni eller borgerlig. 

Själva ceremonin är alltid en hyllning till avlidne och kan utformas personligt med tanke på vad den avlidne hade för intressen. Ceremonilokalen kan utsmyckas med vackra naturföremål och deltagarna kan ha förslagsvis ha en kvist, ett blad eller en sten att lägga på kistan när det tar avsked istället för blommor.

Vill du ytterligare förstärka det miljövänliga kan du kanske be de som ska komma på begravningen att skänka en slant till en miljöorganisation och välja det mest miljövänliga färdsättet till begravningen.

I det här mer miljövänliga förslaget har vi lyft fram bland annat kistor, urnor och dekorationer som är gjorda i nedbrytningsbara material och återgår till naturen.

Du kan välja förslaget i sin helhet eller se det som en grund. Något att utgå ifrån om du vill lyfta fram den avlidne på ett mer personligt sätt. Möjligheterna är många och våra begravningsrådgivare har lång erfarenhet av begravningar som är personligt utformade. De hjälper dig gärna att skapa en miljövänligare begravning.

Söker du en miljövänligare begravning?

Många frågar oss om hur man gör en begravning mer miljövänlig.
Kistorna idag är noga prövade för att klara olika krav vid hantering och
kremering. Väljer du en kista av rent trä så är du nära ett miljömedvetet val. Vill
du gå ett steg längre erbjuder vi kistor i miljövänlig biokomposit.

När det kommer till urnor så finns det flera miljövänliga alternativ, allt ifrån urnor
i rent trä till nedbrytbar potatisstärkelse och träfibermassa.
När du väljer blommor så tänk gärna säsongens blommor så minskar
miljöbelastningen.
På minnesstunden kan vi hjälpa dig att se till att maten är ekologisk så långt det
är möjligt.

Du kanske undrar om en jordbegravning är mer miljövänligt än en kremation?
Det är faktiskt inte riktigt utrett och svensk begravningslag tillåter idag endast
jordbegravning eller kremation. Men forskning om alternativa begängelseformer
pågår, till exempel vattenbegängelse och kompostering.

Det som kan tala för kremering är att utsläppen är relativt små och
krematorieanläggningarna själva bedriver ett omfattande miljöarbete med bland annat
rökgasrening. Sedan några år så är det obligatoriskt med metallåtervinning vid
krematorier och ersättningen från återvinningen går till Allmänna Arvsfonden.
Det som kan tala för jordbegravning är att kroppen återbördas till jorden men å
andra sidan finns det risk för att kvarlevor kan läcka ut i grundvattnet även om
risken är minimal.

Transporter av kistor och urnor är det som påverkar miljön mest. Ibland är det
svårt att påverka transporternas längd men när det är praktiskt och etiskt möjligt
så samordnar vi transporter.

Om du vill ha en begravning med så lite miljöbelastning som möjligt så kan vi
hjälpa dig:

 • Kista
  Välj en kista med så lite miljöpåverkan som möjligt. En
  kista av riktigt trä kräver mindre energi vid kremationen än en kista av
  spånskiva. Det finns också kistor tillverkade av förnybart material.
 • Urna
  Våra urnor är ofta tillverkade av trä som i sig är nedbrytbart. Men det finns
  även urnor av ekologisk trämassa eller en kombination av potatisstärkelse och
  träfibermassa. Vi hjälper dig till rätt val.
 • Blommor
  Valet av blommor är en också en miljöfaktor. Vi kan hjälpa till att se
  till att använda säsongens blommor så att miljöbelastningen minskar.
 • Ekologisk mat
  Vid minnesstunden kan vi se till att maten är ekologisk så långt det är möjligt.
 • Kremering eller jordbegravning? 
  Om kremering eller jordbegravning belastar miljön mer eller mindre är inte
  riktigt utrett. Helt klart är att båda formerna kan ge en viss miljöpåverkan. Det
  som kan tala för kremering är att utsläppsgaserna i vårt land är små samt att all
  metall från kroppar och kistor återvinns. Det som talar för jordbegravning är att
  kroppen återbördas till jorden men å andra sidan finns det risk för att kvarlevor
  kan läcka ut i grundvattnet.
 • Transporter
  Transporterna av kista och urna är det som påverkar miljön mest. Ibland är
  detta svårt att påverka. Vi samordnar transporter där det är praktiskt och
  etiskt möjligt.

Som auktoriserad SBF-byrå så lyder vi under SBFs-miljö regler, läs mer om SBFs miljöpolicy här.