Klarahill är en del av Sveriges begravningsbyråers förbund

Alla Klarahills begravningsbyråer är auktoriserade och medlemmar av Sveriges begravningsbyråers förbund (SBF). Idag utgör vi cirka 20 procent av SBF. Men vad innebär då själva auktorisationen?

Den som anlitar en auktoriserad begravningsbyrå kan förvänta sig att få en trygg och väl genomförd begravning. Anhöriga som väljer en av våra byråer kan förvänta sig lite mer. Vi är beredda att alltid gå lite längre för att överträffa kundernas förväntningar.

Det här kan du förvänta dig av en SBF-byrå

God begravningssed

God begravningssed och yrkesetik skall främjas. Begravningsbyråns arbetsuppgifter handläggs med största respekt för de anhöriga och den döde.

Skriftlig bekräftelse

En auktoriserad begravningsbyrå lämnar alltid skriftlig bekräftelse på kundens beställning, specificerad i särskilda poster på kostnaderna, det totala priset på begravningen samt betalningsvillkoren.

Ansvarsförsäkring vid bouppteckning

En auktoriserad begravningsbyrå som förrättar bouppteckningar tecknar SBF:s ansvarsförsäkring eller annan likvärdig försäkring. Detta innebär trygghet och skydd mot förmögenhetsskador vid bouppteckning eller arvskifte.

Bärare som anlitas av byrån är automatiskt olycksfallsförsäkrade genom SBF.

SBF:s reklamationsnämnd

En auktoriserad begravningsbyrå omfattas av SBF:s reklamationsnämnd. En garantifond, som uppgår till minst 200.000 kr, garanterar uppdragsgivaren att gå ekonomiskt och ideellt skadefri ur eventuella tvister med den auktoriserade byrån.

Minnespärm och blomsterförteckning

Begravningsbyrån sammanställer efter begravningen en prydlig minnespärm med blomsterförteckning mm.

Här kan du läsa mer om SBF