Integritetspolicy

2019-02-14

Klarahill AB värnar om din personliga integritet, vilket innebär att vi alltid ser till att behandla dina personuppgifter ansvarsfullt och med hänsyn till din integritet. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Denna integritetspolicy gäller för Klarahills verksamhet. Denna integritetspolicy beskriver vilka personuppgifter vi behandlar, var vi har fått uppgifterna från och vem som får ta del av uppgifterna. Här kan du också läsa om vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgiftsbehandlingen. Det är Klarahill AB, org.nr 556981–1747 som är ansvarig för att vi behandlar dina personuppgifter på rätt sätt. Klarahill är därmed personuppgiftsansvariga för de personuppgiftsbehandlingar som beskrivs i den här integritetspolicyn.

Personuppgift

En personuppgift är all slags information som kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på vad som anses vara personuppgifter är namn, adress, e-post, telefonnummer, personnummer men även bilder eller ett IP-nummer under förutsättning att det går att härleda till en fysisk person.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering, bearbetning och lagring dvs. allt som kan tänkas göras med en personuppgift.

Dina rättigheter

Här beskriver vi dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. För att göra dina rättigheter gällande gentemot oss mailar du gdpr@klarahill.se.

  • Du har rätt att se vilka uppgifter vi har om dig. Det gör du genom att beställa ett registerutdrag över dina personuppgifter.
  • Du har rätt att få felaktiga personuppgifter korrigerade och vid behov komplettera den information som vi har om dig.
  • Du har rätt att invända mot vissa behandlingar av dina personuppgifter. Du har exempelvis möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.
  • Du har rätt att begära begränsning av viss behandling av dina personuppgifter, till exempel om vi under en tid skulle utreda om någon av dina personuppgifter behöver ändras.
  • Du har rätt att i vissa fall få dina personuppgifter raderade. I många fall behöver vi dock ha kvar dina uppgifter av legala skäl.
  • Du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Kunder

Klarahill behandlar huvudsakligen personuppgifter om dig som kund alternativt potentiell kund för att kunna tillhandahålla våra tjänster samt fullgöra våra åtagande gentemot dig. De personuppgifter vi kan komma att samla in i samband med att du köper en tjänst hos oss är namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer.

Leverantörer

Klarahill kan inom ramen för ingånget avtal med leverantör komma att behandla personuppgifter avseende leverantörens anställda och kontaktpersoner för att kunna tillgodogöras varor eller tjänster. Personuppgifter som behandlas är namn, e-postadress, telefonnummer och ev. befattning.

Arbetssökande

De personuppgifter Klarahill behandlar om dig som arbetssökande utgår från de uppgifter du själv lämnar via vår hemsida, genom kontakt med vår personal eller genom eventuell samarbetspartner för den aktuella tjänsten eller vid spontanansökan.

De personuppgifter vi kan komma att behandla om dig utgörs av namn, adress, e-postadress, personnummer, betyg, intyg, utbildning och arbetslivserfarenhet, fotografi, uppgifter från referenser såsom omdömen och hälsa, samt uppgifter som är nödvändiga för uppföljning av tjänsten.

Marknadsföring

Som kund eller presumtiv kund till oss kan du välja att lämna namn, adress, telefonnummer, e-postadress samt eventuellt ärende för att ta del av våra tjänster. Dessa personuppgifter kan komma att användas i marknadsföringssammanhang baserat på ett berättigat intresse. Som registrerad kan du när som helst meddela att du inte längre vill ta del av marknadsföringsmaterial, se mer information i avsnittet för registrerades rättigheter.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss genom exempelvis fylla i kontaktformuläret på vår hemsida, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (sk tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1)   Adressuppgifter från offentliga register (SPAR) för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

2)   Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärdighetsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Uppgifter kan även inhämtas via någon av våra samarbetspartners, där de på uppdrag av dig som kund, fyller i ett formulär med en önskan att bli kontaktad av oss.

Säkerhet

Klarahill värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Gallring

Klarahill bevarar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Vi har upprättat gallringrutiner för att säkerställa vårt gallringsarbete. Alla gallringsrutiner finns dokumenterade i vår registerförteckning.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi säljer aldrig dina uppgifter till någon utomstående. I de fall där det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda dig våra tjänster, delar vi dina personuppgifter med företag som är så kallade personuppgiftsbiträden. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar personuppgifterna för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

Fullständig information kan även komma att lämnas ut i de fall en myndighet har lagstöd för begäran, exempelvis har Datainspektionen rätt att ta del av all lagrad information.

Cookies

En cookie är en liten textfil som bl.a. innehåller information om hur du som besökare interagerar med en webbplats. Du som besökare kan själv ställa in i din egen webbläsare om du vill tillåta att cookies lagras på din dator eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookiefil som har placerats i din dator. Genom att fortsätta besöka vår webbplats, och låta din webbläsare vara inställd på att acceptera cookies, samtycker du till användning av cookies på vår webbplats. Om du vill undvika cookies på din dator, kan du göra det genom att ställa in din webbläsare så att den automatiskt nekar cookies alternativt informerar om att en webbsida innehåller cookies.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du raderar eller inte tillåter cookies. Du kan läsa mer om cookies generellt på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Kontaktuppgifter

Har du frågor eller vill du veta mer? kontakta oss gärna på gdpr@klarahill.se

Du kan också alltid vända dig till datainspektionen www.datainspektionen.se för information eller för att lämna ett klagomål.

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy från tid till annan. Datum för den senaste ändringen anges i början av dokumentet.