Vem har tillgång till mitt Livsarkiv?

SBF:s kansli samt den begravningsbyrå du har valt som ska ordna din begravning.