Vad är det för skillnad på ett digitalt Livsarkiv och ett som jag fyller i med penna?

Det är ingen skillnad om du lämnar in ditt ifyllda Livsarkiv till din närmaste auktoriserade begravningsbyrå. Då tas det om hand precis likadant som när du fyller i det digitalt.