Vad ska jag tänka på om jag ska hålla tal på begravningen?

Tal som hålls i ceremonilokalen eller vid graven brukar ha en mer formell framtoning och bör vara kortfattade.

Ska du hålla tal vid minnesstunden kan du välja mer vardagliga berättelser som speglar ditt minne av den avlidne.