Vilka är det viktigaste frågorna att svara på i mitt Livsarkiv?

Livsarkivet

Det är bara du som kan avgöra vad som är viktigt för dig. Men för dina efterlevande är det väldigt viktigt att veta om du vill kremeras eller jordbegravas. På vilken kyrkogård du vill bli begravd samt vilka efterlevande som ska ordna din begravning och se till att din vilja efterlevs.

Kontakta oss

This field is for validation purposes and should be left unchanged.