Minnesgåvor

Att du visar ditt deltagande är mycket värdefullt för de anhöriga till någon som har gått bort. Det kan du göra genom hedra minnet av den som dött genom att ge en minnesgåva. 

I dödsannonser hänvisar de anhöriga ibland till välgörande ändamål som någon fond. Det innebär att du kan hedra den döde genom att skicka pengar till det ändamålet, en minnesgåva.  

Hur gör jag för att skänka en minnesgåva?

  1. Välj en fond som du känner lite extra för. Ibland står en särskild minnesfond angiven i den avlidnes dödsannons.
  2. Gå till minnesfondens hemsida och ge en minnesgåva via deras egna formulär på hemsidan alternativt kontakta fonden över deras gåvotelefon. Man uppger oftast begravningsbyrån som har hand om begravningsärendet som mottagare av minnesgåvan. Begravningsbyrån ser till att minnesbladen förmedlas till närmast anhörig. 

Minnesgåvor kan vara avdragsgilla, men det är givaren själv som ansvarar för att stämma av med den fond man valt vad som gäller. Vissa fonder skickar en kontrolluppgift när gåvan överstiger ett visst belopp, men begravningsbyrån sänder alltså inga underlag till Skatteverket.