Begravning med stor hänsyn till hållbarhet och vår miljö

Begravning med stor hänsyn till hållbarhet och vår miljö

En miljövänligare begravning ligger i tiden. Den kan äga rum i kyrka, kapell eller annan ceremonilokal. Den kan vara klassisk med högtidlig ceremoni eller borgerlig.

Själva ceremonin är alltid en hyllning till avlidne och kan utformas personligt med tanke på vad den avlidne hade för intressen.

Ceremonilokalen kan utsmyckas med vackra naturföremål och deltagarna kan ha förslagsvis ha en kvist, ett blad eller en sten att lägga på kistan när det tar avsked istället för blommor.

Vill du ytterligare förstärka det miljövänliga kan du kanske be de som ska komma på begravningen att skänka en slant till en miljöorganisation och välja det mest miljövänliga färdsättet till begravningen.

Många frågar oss om hur man gör en begravning mer miljövänlig. Kistorna idag är noga prövade för att klara olika krav vid hantering och kremering. Väljer du en kista av rent trä så är du nära ett miljömedvetet val. Vill du gå ett steg längre erbjuder vi kistor i miljövänlig biokomposit.

När det kommer till urnor så finns det flera miljövänliga alternativ, allt ifrån urnor i rent trä till nedbrytbar potatisstärkelse och träfibermassa. När du väljer blommor så tänk gärna säsongens blommor så minskar miljöbelastningen. På minnesstunden kan vi hjälpa dig att se till att maten är ekologisk så långt det är möjligt.

Du kanske undrar om en jordbegravning är mer miljövänligt än en kremation? Det är faktiskt inte riktigt utrett och svensk begravningslag tillåter idag endast jordbegravning eller kremation. Men forskning om alternativa begängelseformer pågår, till exempel vattenbegängelse och kompostering.

Det som kan tala för kremering är att utsläppen är relativt små och krematorieanläggningarna själva bedriver ett omfattande miljöarbete med bland annat rökgasrening. Sedan några år så är det obligatoriskt med metallåtervinning vid krematorier och ersättningen från återvinningen går till Allmänna Arvsfonden. Det som kan tala för jordbegravning är att kroppen återbördas till jorden men å andra sidan finns det risk för att kvarlevor kan läcka ut i grundvattnet även om risken är minimal.

Transporter av kistor och urnor är det som påverkar miljön mest. Ibland är det svårt att påverka transporternas längd men när det är praktiskt och etiskt möjligt så samordnar vi transporter.

Om du vill ha en begravning med så lite miljöbelastning som möjligt så kan vi hjälpa dig:

 • Kista
  Välj en kista med så lite miljöpåverkan som möjligt. En kista av riktigt trä kräver mindre energi vid kremationen än en kista av spånskiva. Det finns också kistor tillverkade av förnybart material.
 • Urna
  Våra urnor är ofta tillverkade av trä som i sig är nedbrytbart. Men det finns även urnor av ekologisk trämassa eller en kombination av potatisstärkelse och träfibermassa. Vi hjälper dig till rätt val.
 • Blommor
  Valet av blommor är en också en miljöfaktor. Vi kan hjälpa till att se till att använda säsongens blommor så att miljöbelastningen minskar.
  Ekologisk mat
  Vid minnesstunden kan vi se till att maten är ekologisk så långt det är möjligt.
 • Kremering eller jordbegravning?
  Om kremering eller jordbegravning belastar miljön mer eller mindre är inte riktigt utrett. Helt klart är att båda formerna kan ge en viss miljöpåverkan. Det som kan tala för kremering är att utsläppsgaserna i vårt land är små samt att all metall från kroppar och kistor återvinns. Det som talar för jordbegravning är att kroppen återbördas till jorden men å andra sidan finns det risk för att kvarlevor kan läcka ut i grundvattnet.
 • Transporter
  Transporterna av kista och urna är det som påverkar miljön mest. Ibland är detta svårt att påverka. Vi samordnar transporter där det är praktiskt och etiskt möjligt.

Som auktoriserad SBF-byrå så lyder vi under SBFs-miljö regler, läs mer om SBFs miljöpolicy här.