Jag känner en större trygghet

Alla har olika tankar inför ett generationsskifte. Men man vill alltid skapa en så stor trygghet som möjligt för den som ska ta över. För min del handlade det om ett överlämnande till min egen son – och jag ville förstås ge honom en framtid snarare än en tyngd.

Nyttan med Klarahill är att du inte är ensam, utan att vi tillsammans möter framtidens utmaningar. Det finns  samordningseffekter, du får ett tillhörandeskap och vi kan göra nya gemensamma vinster.

Klarahill är så långt från en toppstyrd organisation det går. Tvärtom faktiskt, vi är uppbyggda av enheter som svarar för sig själva. Så familjekänslan består och den lokala förankringen är alltid viktigast för varje enskild begravningsbyrå som är med.

"Familjekänslan och den lokala förankringen
är fortsatt viktigast."

Peter Blixt
Klarahill Blixt Begravningsbyrå, Vänersborg
peter.blixt@klarahill.se
010-174 10 01