Hitta hit
  1. Valet av ceremoni

Valet av ceremoni

En av de första saker ni inom familjen bör komma överens om är vilken form av begravningsceremoni som ska hållas. Har den avlidne redan skrivit ner sina önskemål i Livsarkivet kan valet redan vara avgjort.

Kyrklig begravning

En kyrklig begravningsceremoni är fortfarande vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst. Prästen tar alltid kontakt med de anhöriga före begravningen.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. I denna typ av ceremoni förekommer ofta diktläsning och musik som centrala delar.

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper givetvis till oavsett religion och kultur.

Musik och dikter

Ett annat av de val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Istället för orgelmusik förkommer solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Vi hjälper vi till att ordna musiken utifrån dina musikönskemål. Till din hjälp finnsett par länkar där du kan söka efter musik och även verser och dikter.

Gravsten

Vi har tagit fram en skrift som heter "Stenar berättar", som är tänkt att vara en inspirationskälla inför valet av gravsten. Att åstadkomma en sten som berättar en historia behöver varken vara en fråga om stor skaparkraft eller slöseri med pengar. Välkommen in och hämta ditt exemplar.

 

Hittar du inte det du söker?

Ring oss så hjälper vi dig

020-99 99 00

 

Vill du bli kontaktad av oss