Hitta hit
  1. Juridisk hjälp

Juridiska frågor vid dödsfall

I samband med dödsfall uppkommer så gott som alltid en rad juridiska frågor. Även om det handlar om ett till synes enkelt dödsbo är det oftast värt att anlita den juridiska expertis som vi på Mörbylånga Begravningsbyrå kan erbjuda.

Bouppteckning

Bouppteckningen är en handling som i princip alltid måste upprättas inom tre månader efter ett dödsfall. I bouppteckningen antecknas vilka som är dödsbodelägare samt vilka tillgångar och skulder som finns i dödsboet. Bouppteckningen registreras vid skatteverket. Vi upprättar bouppteckningen i bostaden eller på vårt kontor. En bouppteckning upprättas bl.a. i syfte att vara till grund för kommande arvskifte, förebygga onödiga arvsprocesser, utgöra legitimationshandling för dödsboet, utgöra skydd för arvtagare och legatarier samt underlätta för fordringsägare att bevaka sina fordringar.

Arvskifte

Efter det att bouppteckningen registrerats vid skatteverket skall, om det är två eller fler delägare i dödsboet, ett arvskifte upprättas. Arvskiftet är en handling vari man fördelar de tillgångar som finns mellan delägarna i dödsboet. Vi hjälper naturligtvis även till med arvskifte om man så önskar.

Förvaltning av dödsbo

Tiden efter dödsfallet och bouppteckningen är det en hel del praktiska saker som uppkommer kring förvaltning och avveckling av dödsboet, som att betala räkningar, avsluta konton, sälja bohag, värdepapper fastigheter med mera. För de som önskar hjälper vi även till med detta och redovisar till dödsbodelägarna samt skickar ut arvslotterna.

Hittar du inte det du söker?

Ring oss så hjälper vi dig

020-99 99 00

 

Vill du bli kontaktad av oss