Hitta hit
  1. Andra trossamfund

Andra trossamfund

Med stor respekt för de olika samfunden och dess seder och bruk hjälper vi till med begravningsceremonin. Den kan äga rum i lokal tillhörig aktuellt samfund eller lokal som huvudmannen för begravningsväsendet tillhandahåller.

I Sverige betalar alla folkbokförda personer begravningsavgift. I denna ingår upplåtelse av lokal för begravningsceremoni utan religiösa symboler, transport av avliden till ceremonilokal, transport till grav eller krematorium, kremering, gravsättning samt gravplats eller motsvarande på allmän begravningsplats under en tid av 25 år.

Medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift och har därmed rätt att använda sig av kyrka samt tjänster av präst, kantor och vaktmästare.

Läs gärna mera om de olika trossamfunden och dess seder här.

Hittar du inte det du söker?

Ring oss så hjälper vi dig

020-99 99 00

 

Vill du bli kontaktad av oss