Hitta hit
  1. Omhändertagande

Omhändertagande

Vi lägger mycket stor vikt vid vår kontakt med en avliden. Vi visar respekt och vördnad.

När vi hämtar en person som avlidit på annan plats än ett sjukhus brukar vi hämta på en täckt bår. Vi har alltid med oss ett nytt oanvänt vitt lakan och en kudde. Vi är två personer, alltid korrekt klädda, som varsamt lyfter den avlidne och lägger den på lakanet på båren och sedan viker vi runt lakanet så att kroppen täcks samt täcker båren med ett kapell. Den avlidne körs därefter till ett bårhus vid en vårdcentral eller ett sjukhus.

När de anhöriga har valt vilken kista den avlidne skall vila i så lägger vi omsorgsfullt den avlidne i kistan. Vår målsättning är att så snart som möjligt kistlägga den avlidne efter valet av kista. Om de anhöriga önskar påtages egna kläder och även personliga saker kan läggas tillsammans med den avlidne i kistan, annars tar vi på en vit svepning. Vill någon anhörig vara med vid kistläggningen är detta möjligt. Därefter körs kistan till ett bårhus, avsett för kistor, i närheten av den kyrka eller lokal som begravningen kommer att äga rum.

Här finns tillfälle för anhöriga att få se den avlidne i kistan. Om man önskar läser vi någon dikt eller håller en andakt och det är ofta som man lägger blommor och kanske brevhälsningar eller teckningar från mindre barn vid den avlidne. Vill man kan prästen eller pastorn som skall vara officiant vid begravningen vara med vid avskedstagandet och hålla andakten.

Hittar du inte det du söker?

Ring oss så hjälper vi dig

020-99 99 00

 

Vill du bli kontaktad av oss