Hitta hit
  1. Vid dödsfall

Vid dödsfall

Hur gör man när det ofattbara har hänt, när en nära anhörig har avlidit? Det är då helt naturligt att sorgen verkar förlamande och att allt som ska tas om hand känns övermäktigt. Det mesta av det som ska göras kan nästan alltid vänta ett litet tag.

Du behöver till exempel inte ta tag i det här med begravningen omedelbart – vänta istället tills du samlat tankarna. Och tills du har fått lite stöd och hjälp från din närmaste omgivning. Enligt lag skall gravsättning eller kremation äga rum inom 1 månad från dödsfallet.

Vid en anhörigs dödsfall kan man hamna i ett chockartat tillstånd. Det är därför viktigt att dela sin sorg, sina tankar och sina känslor med andra. Försök inte förtränga de tankar, minnen och känslor som den första tiden efter en närståendes bortgång för med sig, utan bearbeta dem i dina tankar och prata om dem så mycket som möjligt. Det är ett sätt att själv förstå att det är verklighet. Och var inte rädd att ta hjälp, såväl när det gäller känslomässiga som praktiska saker.

Kontakta anhöriga och vänner

Det man bör göra så snart som möjligt är att meddela nära släktingar och vänner vad som har hänt. Bland dessa människor hittar du förmodligen också de som kan ge dig det bästa stödet i din sorg – och var inte rädd för att be om det stödet. Det är en förmån att ha några som man kan prata med och dela sorgen med. De flesta brukar också bli tacksamma om de kan bidra på något sätt, till exempel med så vardagliga saker som att handla och laga mat.

Andra kontaktmöjligheter

Har du ingen närstående att prata med, finns det andra som är beredda att stödja dig. Du kan till exempel kontakta sjukhusprästen, sjukhusets kurator, församlingsprästen eller distriktsläkaren. Telefonnummer till din församling och till ”jourhavande” finns i telefonkatalogen. Det finns också olika stödföreningar som en kurator till exempel kan ge dig närmare information om.

Här är några tips om stödföreningar:

 

Saker som kan brådska

Det finns en del som du måste ta ansvar för – kanske med hjälp från någon närstående. Det kan till exempel vara att ordna att någon ser till en bostad som står tom, tömmer kylskåp och tar hand om husdjur. Det är viktigt att de anhöriga är överens om vem som skall göra detta. Om det råder osämja bör du se till att inte gå in i bostaden ensam. Ta med någon utomstående och ta inte med några saker från bostaden. Om den avlidne hade tillhörigheter på sjukhuset bör du hämta ut dem, om du inte redan gjort det. Kontakta i så fall personalen på avdelningen.

Om du är osäker på om det finns tillgångar i boet kan det vara viktigt att stoppa autogiron.

Läs gärna skriften ”Hur gör jag nu?”

Att mista en livskamrat, en förälder, ett barn eller nära vän är en händelse som ingen människa är förberedd på – och som ingen människa har en färdig handlingsplan inför. I skriften ”Hur gör jag nu?” tas många av de frågeställningar du ställs inför upp och du kan få värdefull information. Skriften finns att hämta hos din närmaste auktoriserade begravningsbyrå. Du kan också beställa den kostnadsfritt från SBF eller ladda hem den i PDF-format här.

Hittar du inte det du söker?

Ring oss så hjälper vi dig

020-99 99 00

 

Vill du bli kontaktad av oss