Hitta hit
  1. Vid dödsfall

Vad händer vid dödsfall?

När en person avlidit på sjukhus ordnas transport till bårhuset genom sjukhusets försorg. När en person avlidit på annan plats, t ex bostad/äldreboende, väljer anhöriga vilken begravningsbyrå som skall utföra transporten till bårhuset. På äldreboendet kan personalen hjälpa till med att beställa transporten.

Om anhöriga önskar, och omständigheterna medger det, kan den avlidne läggas i kista redan i samband med transporten till bårhuset. Det finns då möjlighet för anhöriga, om så önskas, att närvara vid kistläggning och transport.

Om läkare bedömer att omständigheterna kring dödsfallet är oklara, tillkallas polis för utredning. Då sker transport till bårhus genom polisens försorg. Det är viktigt att veta att i vissa fall kan en sådan utredning ta tid.

När den avlidne har transporterats till bårhuset kan anhöriga i lugn och ro bestämma vilken begravningsbyrå de skall anlita.

Hittar du inte det du söker?

Ring oss så hjälper vi dig

020-99 99 00

 

Vill du bli kontaktad av oss