Våra kontor 020-99 99 00

Lokalt erbjudande från Limhamns

Vi är en begravningsbyrå för alla, oavsett vilka krav du kan tänkas ha. Vi ordnar med alla typer av begravningar, både religiösa och borgerliga. Vi kan hjälpa dig med allt som behövs före, under och efter begravningen, eller bara en liten del som till exempel att bara köpa en kista.

Planera begravning

I vilken ordning skall begravningen hållas? Är den avlidne medlem i något religiöst samfund/kyrka eller kanske önskas det en borgerlig begravning?

Jordbegravning eller kremation?

Med jordbegravning menas att kistan med den avlidne sänks ner i en grav. Kremation eller eldbegängelse, innebär att kistan med den avlidne bränns och askan gravsätts vid ett senare tillfälle.

Plats för begravning

Begravningsceremonin hålls oftast i en kyrka eller i ett kapell, men kan även hållas på annan plats. Några formella krav finns inte utan valet följer oftast den trosinriktning som tillämpas.

Kista och urna

Kistor finns i många olika material, färger, prisklasser och utföranden. Vanligast är träkistor i ek, furu, björk eller spånskivor. Kistor kan även specialbeställas efter önskemål. Allt för att få en så personlig prägel som möjligt.

När man väljer kremering behövs en urna. Dessa är gjorda i förgängliga material, som upplöses efter en tid. Väljer man minneslund så använder kyrkogårdsförvaltningen sin egen kostnadsfria urna.

Blommor

Dekorationen på kistan består ofta av ett blomsterarrangemang. Begravningsblommor och kransar hjälper till att göra begravningen till ett vackert minne.

Vanligen är det inget som hindrar att något som anknyter till den avlidnes personlighet läggs på kistan. Det finns dock undantag, hör med begravningsbyrån.

Gravplats och gravsten

Det vanligaste är att man gravsätts i en grav eller minneslund i hemkommunen. Det finns olika typer av gravar. Det finns gravar som är avsedda för en eller flera urnor och/eller kistor.

Askan kan även grävas ner eller strös ut i en minneslund, beroende på begravningsplatsens bestämmelser. Platsen markeras inte, utan en gemensam plats finns för att lägga blommor eller tända ljus. Generellt så får man inte närvara vid gravsättning i minneslund.

Som alternativ att gravsätta på en begravningsplats finns möjligheten att strö ut askan i naturen, eller över vatten. Tillstånd krävs dock från länsstyrelsen.

Musik och agenda

Ett av de val du står inför när du planerar en begravning är vilken typ av musik som ska spelas. Orgelmusik inleder och avslutar oftast en traditionell begravningsgudstjänst. Solosång, körsång eller cd-musik är också vanligt. Har du önskemål om solister eller cd-musik kan vi hjälpa till med detta.

Ett tryckt program fyller flera funktioner. Begravningsgästerna kan lugnt följa programmet. Fakta såsom den avlidnes namn, födelsedata, symbol samt i vilken ordning de olika momenten i begravningsceremonin kommer och vilka som är medverkande kan vara delar av innehållet. För många utgör programbladet ett minne som kommer att sparas.

Minnesstund

En minnesstund kan hållas på en restaurang, i ett församlingshem, i bostaden eller annan lämplig plats.

Det man bjuder på kan vara allt från kaffe och kaffebröd till en hel middag. Här avgör ni vad som passar. Varför inte bjuda på den avlidnes favoritmat? En minnesstund ger en fin samvaro och kan vara ett fint minne för framtiden. Inbjudan sker oftast via dödsannonsen.

Gäst vid begravning

Även om du inte hör till den avlidnes allra närmaste är det viktigt att du inser att också du har rätt att delta i sorgen.

Som regel bör du försöka gå på begravningar, även när du är avlägsen släkting eller vän till den avlidne, eller dess familj. Det betyder ofta mycket för familjen att du kommer

Klädsel vid begravning

Hur formellt man behöver klä sig på begravningar varierar. Men även när det inte finns några uttalade krav om begravningsklädsel, kan det kännas bra att klä upp sig. Det är dels ett sätt att förbereda sig själv inför begravningen, dels ett sätt att visa respekt och sitt deltagande.

Valfri klädsel innebär att gästernas klädsel är just valfri. Detta hindrar inte de gäster som vill klä sig formellt att göra det. När det står "ljus klädsel" eller "sorgklädsel undanbedes" innebär detta att ljus (valfri) klädsel påbjudes. Barn kan alltid ha sina finkläder.

Placering vid ceremoni

Vid begravningar sitter de närmast anhöriga och släktingar i regel på en sida, i Skåne oftast den vänstra, och övriga gäster på motsatta sidan.

Avvikelser kan givetvis förekomma, både av traditionsbundna samt praktiska skäl. Du kan också ha reserverade platser för olika personer i ceremonilokalen.

Tal och fotografering

Tal på begravningar kan ha mycket olika karaktär beroende på om de hålls i ceremonilokalen eller vid minnesstunden. Det tal som hålls i ceremonilokalen eller vid graven har ofta en mer formell framtoning och bör vara kortfattade. Tal vid minnesstunden kan ha mer av karaktären vardagsberättelser som speglar den avlidnes personlighet och intressen.

Läser du från manuskript kan en kopia av talet vara ett fint minne för de närmaste.

Att fotografera möter som regel inget hinder, förutsatt att de anhöriga inte har något att invända. Man brukar dock rekommendera att inte fotografera under själva ceremonin. Rådgör med begravningsbyråns representant.

Minnesgåvor och fonder

I dödsannonser hänvisar de anhöriga ibland till välgörande ändamål som någon fond. Det innebär att du kan hedra den döde genom att skicka pengar till det ändamålet.

Som bevis på gåvan sänder fonden en minnesadress till de anhöriga, där det står vem eller vilka som har skänkt pengar. Det enklaste och bästa sättet att ge en minnesgåva är oftast via de olika fondernas hemsida.

Barn på begravning

Hur gör vi med barnen? Här får du råd om hur du kan berätta om dödsfallet och begravningen för barn.

Barnen tar ofta döden på ett naturligare sätt än vuxna. Barn begraver döda husdjur och småkryp och tar detta på stort allvar. Som vuxen är vi rädda för att visa känslor inför våra barn. Man vill inte visa att man är ledsen när någon är död men för barnen är det naturligt att vara ledsen då. Det är viktigt att berätta om dödsfallet på ett rakt och enkelt sätt. Berätta precis vad som hänt även om det är väldigt jobbigt. Man skonar inte barnen genom att undanhålla sanningen.

Man ska berätta om dödsfallet även för små barn, i synnerhet om det är en familjemedlem. Inga omskrivningar som ”morfar har farit på en lång resa” eller något i den stilen. Ta dig tid och sitt ner med barnet och berätta vad som har hänt. Gör barnet delaktigt i planeringen av begravningen och det som följer. På detta sätt får barnet delta på sina egna villkor och döden blir inte något man blir rädd för.

Barn sörjer på olika sätt, bland annat beroende på ålder. Det är först i tonåren som ungdomar förstår vidden av att en person är död. De mindre barnen leker och mitt i leken kan de stanna upp och bli sorgsna för att nästa minut vara inne i leken igen. Det finns bra barnböcker om begravningar, till exempel "Farfar och lammen" som finns att få hos oss.

Att se den döde

Som ett led i sorgearbetet är det bra att få se den avlidne. Hjärta och hjärna möts i insikten att personen är död och inte kommer tillbaka mera. Man kan röra den döde och känna att kroppen är kall och livlös. Man får också en bekräftelse att det är rätt person som ligger i kistan. Man kan se den döde vid flera tillfällen men vanligast är att man gör det i samband med dödsfallet och ibland vid en extra visning.
Glöm inte barnen, de behöver också se för att förstå. Om man undanhåller dem möjligheten att se kan de bygga upp en fantasibild som kan vara värre än verkligheten. Den här stunden kan betyda så oerhört mycket i det fortsatta sorgarbetet.

Vid ceremonin

Att få gå på en begravning kan betyda minst lika mycket för ett barn som oss vuxna. Man skall inte tvinga ett barn att gå på begravning, men det finns goda skäl till att inte bara godta ett nej. Detta gäller som regel även mycket små barn. Var noga med förberedelserna och berätta vad som kommer att hända. Tänk på att vara i ceremonilokalen i god tid för att barnet eller barnen skall kunna bekanta sig med rummet.

Om du är närmast sörjande är det bra om det finns någon annan vuxen som kan hjälpa till att ta hand om barnet. Om det finns barn med bland anhöriga ber vi ofta familjen att komma lite före övriga gäster. Detta för att barnen i lugn och ro skall få stifta bekantskap med lokalen, se kistan och få förklarat vad som kommer att hända. Barn har ofta många frågor som vi eller officianten kan besvara. Om du känner att begravningen kommer att bli väldigt påfrestande, ta med en vuxen som tar hand om barnet och som barnet känner sig trygg med.