Välj byrå 020-99 99 00

Lokalt erbjudande från Josefsson i Sävsjö

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande och ofta mycket oväntade händelser. Det är därför viktigt att du får det stöd du behöver i den situationen.

Vi på Josefssons Begravningsbyrå har den erfarenhet och all den kunskap som krävs för att ta hand om allt som måste ordnas runt en begravning. För den som vill förbereda sig själv finns det en skrift som heter ”Hur gör jag nu”. Om du inte vill ladda ner den på din dator är du är välkommen in att hämta den hos oss.

Kontakta anhöriga och vänner

Bland det första du bör göra är att kontakta anhöriga och vänner och meddela vad som har hänt. Var samtidigt inte rädd för att be om hjälp och stöd. Det är en förmån att ha några som man kan prata med och dela sorgen med. De flesta brukar också bli tacksamma om de kan bidra på något sätt, till exempel med så vardagliga saker som att handla och laga mat.

Andra kontaktmöjligheter

Har du ingen närstående att prata med, kan du vara säker på att det finns andra som är beredda att stödja dig. Du kan till exempel kontakta sjukhusprästen, sjukhusets kurator, församlingsprästen eller distriktsläkaren. Telefonnummer till din församling och till ”jourhavande” finns i telefonkatalogen. Det finns också olika stödföreningar som en kurator till exempel kan ge dig närmare information om.

Ta en sak i taget

När det sedan kommer till allt som måste ordnas när en anhörig har avlidit är vårt råd att inte ha för bråttom. Ta en sak i taget - mycket av det du oroar dig för kan nästan alltid vänta ett litet tag. Ett av de viktigaste besluten du har framför dig är att välja rätt begravningsbyrå. Att välja en begravningsbyrå som är auktoriserad är en trygg försäkring om att få rätt hjälp och stöd när du som bäst behöver det.

Omhändertagande

Vi lägger mycket stor vikt vid vår kontakt med en avliden. Vi visar respekt och vördnad.

När vi hämtar en person som avlidit på annan plats än ett sjukhus brukar vi hämta på en täckt bår. Vi har alltid med oss ett nytt oanvänt vitt lakan och en kudde. Vi är två personer, alltid korrekt klädda, som varsamt lyfter den avlidne och lägger den på lakanet på båren och sedan viker vi runt lakanet så att kroppen täcks samt täcker båren med ett kapell. Den avlidne körs därefter till ett bårhus vid en vårdcentral eller ett sjukhus.

När de anhöriga har valt vilken kista den avlidne skall vila i så lägger vi omsorgsfullt den avlidne i kistan. Vår målsättning är att så snart som möjligt kistlägga den avlidne efter valet av kista. Om de anhöriga önskar påtages egna kläder och även personliga saker kan läggas tillsammans med den avlidne i kistan, annars tar vi på en vit svepning. Vill någon anhörig vara med vid kistläggningen är detta möjligt. Därefter körs kistan till ett bårhus, avsett för kistor, i närheten av den kyrka eller lokal som begravningen kommer att äga rum.

Här finns tillfälle för anhöriga att få se den avlidne i kistan. Om man önskar läser vi någon dikt eller håller en andakt och det är ofta som man lägger blommor och kanske brevhälsningar eller teckningar från mindre barn vid den avlidne. Vill man kan prästen eller pastorn som skall vara officiant vid begravningen vara med vid avskedstagandet och hålla andakten.

Transport

Vår begravningsbil, som är en modern Volvo begravningsbil (miljöbil), är utrustad så att det är möjligt att placera två kistor eller bårar bredvid varandra. Vår policy är att vi trots detta endast kör en avliden åt gången i begravningsbilen.

När de anhöriga betalar oss för att utföra en transport av den avlidne skall det enbart vara den avlidne som transporteras. Däremot förekommer det att vi kör två avlidna då beställaren så kräver, exempelvis när polisen anlitar oss och begär transport av två avlidna.

Vi har byggt en egen tvätthall i begravningsbyrån, som uppfyller lagens miljökrav med separat reningstank, där vi dagligen tvättar begravningsbilen för att våra transporter skall bli så fina som möjligt.

Musik

Vi är positiva till att anhöriga kommer med egna initiativ och vi hjälper Er med personliga önskemål.

Är du nära anhörig som, mitt i ett känslomässigt kaos, ska ta hand om begravning och andra praktiska frågor behöver du hjälp och stöd. Vi på Josefssons Begravningsbyrå har stor vana vid att ta hand om allt det svåra och allt det tunga före, under och efter begravningen - oavsett vilka önskemål du har och vilken prisnivå du har tänkt dig.  

En minnesvärd stund

Vi strävar efter att den begravning du arrangerar blir så bra och personlig som möjlig och att alla detaljer förbereds på rätt sätt. Begravningen ska vara en upplevelse att minnas.

Vi kan ordna tryckta program till alla så att var och en ska kunna följa ceremonin. Programmet blir dessutom ett värdefullt minne efteråt, även för de som inte hade tillfälle att komma på begravningen. Vi har många förslag på utseenden och ofta har vi med foton eller personliga teckningar.

Du får ett minnesalbum där hela begravningen med ceremoniprogram och namn på medverkande finns med. Liksom en förteckning över dem som har hedrat den döde med blommor eller minnesgåvor, gäster vid minnesstunden samt tidningsannonser. Vi fotograferar kista och blommor med mera. Ni får en dvd-skiva med foton. Ett minne som vi vet att du kommer att få glädje av.

Vi tar hand om allt på begravningsdagen

Vi finns alltid på plats i god tid före begravningen för att se till att kistan kommer på plats, liksom alla dekorationer, bukettställ, kransställ och ljusstakar kommer på plats samt program och extraljus med mera. Vi skriver av blommornas hälsningar och fotograferar blomsterarrangemangen.

När gästerna anländer blir de väl omhändertagna och anvisas var de ska sitta och informeras om vad som kommer att ske. Vid avskedstagande i ceremonilokalen framför vi anhörigas tack och inbjuder till minnesstunden om en sådan är planerad.

Efter begravningen ser vi till att blommorna läggs ut på graven eller i kransgården. Vid kremationsbegravning ser vi till att kistan förs till krematoriet.

Gravsättningen

Vid jordbegravning sker gravsättningen oftast direkt i anslutning till ceremonin. Om anhöriga önskar att bära kistan själva med hjälp av släkt och vänner, hjälper vi i så fall till genom att ge goda råd till bärarna och sätta fast eventuella bärarblommor på kavajslagen innan begravningen börjar. Även om man har burit kista tidigare ser vi det viktigt att alla bärarna får samma information eftersom det kan förekomma variationer mellan olika platser. Är man medlem i Svenska kyrkan erbjuder kyrkan kostnadsfria bärare vid gravsättningen efter begravningsgudstjänsten samma sak gäller de flesta frikyrkorna i vårt närområde.

Har Ni valt kremationsbegravning följer gravsättningen av urnan/askan en tid därefter. Det är Ni anhöriga som bestämmer när gravsättning skall äga rum. Som längst får man vänta ett år. Vi ser till att urnan är försedd med namn och datum genom gravyr direkt på urnan eller på en namnplåt. Urnan förvaras i bårhus fram till gravsättning. Önskar Ni att den avlidnes aska skall spridas över vatten eller i skogen hjälper vi Er gärna med att söka tillstånd hos Länsstyrelsen.

Musiken

Ett annat av de val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas alltid med orgelmusik. Det är inte ovanligt att man förutom eller istället för orgelmusik önskar solosång, körsång eller musik på trumpet, violin, tvärflöjt eller något annat instrument. Har Ni önskemål om viss musik hjälper vi till att ordna Era musikönskemål.

Gravstenar

Kontakta oss på begravningsbyrån så hjälper vi till med utformning av nya gravstenen eller renovering av befintlig gravsten. Vi ser till att allt fungerar, från utformning och beställning tills gravstenen kommer på plats – vi är med hela vägen.

På vår begravningsbyrå är det Per Malmqvist som håller i komplettering samt nya gravstenar. Han har lång erfarenhet och vill lyssna in Era önskemål samt ge förslag för att stenen ska bli personlig och ett fint minne.

Vi samarbetar med Petterssons Stenhuggeri.