Välj byrå 020-99 99 00

Efter begravningen

Tiden fram till själva begravningen brukar vara full av praktiska göromål. Men vad händer sen, efter begravningen? 
För många anhöriga brukar det här vara den svåraste tiden, samtidigt som det fortfarande finns mycket kvar att tänka på. 

För många som mister en närstående är det egentligen efter själva begravningen som sorgearbetet börjar. Många kan uppleva det som en tung tid och det praktiska som finns kvar att göra kan kännas motigt. 
Men vad är det då som ska göras? 

Minnesstund 

Ett uppskattat inslag direkt efter begravningen är den minnesstund som många väljer att ordna. Det blir ett naturligt tillfälle att tillsammans minnas den avlidne. 
Du bör i god tid boka lokal, fundera över vad du vill bjuda på och om det ska hållas tal eller finnas musik. En del väljer att ha ett minnesbord med fotoalbum och andra saker som påminner om den som lämnat. 

Själva inbjudan till minnesstunden kan gå ut via dödsannonsen, brev eller muntligt. Ibland sker inbjudan också vid själva begravningen.

Om den avlidne har kremerats kan gravsättning och därmed minnesstunden ske upp till ett år efter kremeringen. 

Beställa gravsten 

Om du inte redan har beställt en gravsten samtidigt som du planerade begravningen, är det hög tid att göra det nu. Valet av gravsten är för många ett viktigt men svårt val. I många år framöver kommer den vara ett fysiskt minnesmärke över en saknad närstående. Vi hjälper dig att välja med omsorg. 

Tackkort

Den som är närmast anhörig brukar skicka tackkort till de som varit med på begravningen. Ibland kan också ett telefonsamtal räcka långt. Det här behöver inte göras omgående, utan snarare när du som anhörig känner dig redo.   

Sköta om gravplatsen 

Inom sex månader efter ett dödsfall ska dödsboet efter den avlidne utse en eller flera personer som ska vara gravrättsinnehavare. Den personen eller de personerna ansvarar för att gravplatsen sköts om. Den eller de bestämmer vilka som får gravsättas inom gravplatsen, hur den ska se ut och hur den ska dekoreras. Det innebär också att personen eller personerna regelbundet måste besöka gravplatsen för att hålla den välskött. 

Sorgearbete 

Många upplever ett tomrum efter själva begravningen. Dels efter den som lämnat men också från omgivningen som inte alltid vet hur de ska hantera situationen. För anhöriga brukar det vara väldigt uppskattat om du - och andra - fortsätter att höra av er. Både genom samtal, genom besök och även prat om den avlidne.